ביג צ'ק פוסט

ישראל בר יהודה 111, חיפה
09:30 - 222:00
דרור עמרן - 073-2600441
052-4054959

מידע לשוכר

ביג צ'ק פוסט - ישן

מידע לשוכר

ביג צ'ק פוסט - ישן

שטח פנוי שטח שם מנהל צור קשר
מספר טלפון
שטח פנוי שטח שם מנהל צור קשר

מפה