חברי הדירקטוריון

 • יהודה נפתלי

  יהודה נפתלי

  יו"ר דירקטוריון
 • איתן בר זאב

  איתן בר זאב

  מנכ"ל ודירקטור
 • דן נפתלי

  דן נפתלי

  דירקטור
 • נגה קנז

  נגה קנז

  דירקטורית
 • ברק בן אליעזר

  ברק בן אליעזר

  דירקטור
 • גונן עזריאל (עזרי)

  גונן עזריאל (עזרי)

  דירקטור
 • ישראל יעקבי

  ישראל יעקבי

  דירקטור
 • ורד יצחקי

  ורד יצחקי

  דירקטורית

חברי ההנהלה

 • חי גאליס

  חי גאליס

  משנה מנכ"ל
  054-5660155
 • אסף נגר

  אסף נגר

  סמנכ"ל כספים
  073-2600410
 • ערן אמציה

  ערן אמציה

  סמנכ"ל ניהול תפעול ושיווק
  052-6177951
 • ארז מילשטיין

  ארז מילשטיין

  סמנכ"ל בינוי והנדסה
  073-2600437
 • עו"ד קרן יכין דורון

  עו"ד קרן יכין דורון

  יועצת משפטית
  073-2600407
 • יניב קוממי

  יניב קוממי

  סמנכ"ל פיתוח ישראל
  052-7216660
 • הילה נוי

  הילה נוי

  מנהל שיווק ארצית
  052-2454652
 • עוזי אלי

  עוזי אלי

  סמנכ"ל פיתוח עסקי חו"ל
  052-6032039

חברי הדירקטוריון

 • יהודה נפתלי

  יהודה נפתלי

  יו"ר דירקטוריון

 • איתן בר זאב

  איתן בר זאב

  מנכ"ל ודירקטור

 • דן נפתלי

  דן נפתלי

  דירקטור

 • נגה קנז

  נגה קנז

  דירקטורית

 • ברק בן אליעזר

  ברק בן אליעזר

  דירקטור

 • גונן עזריאל (עזרי)

  גונן עזריאל (עזרי)

  דירקטור

 • ישראל יעקבי

  ישראל יעקבי

  דירקטור

 • ורד יצחקי

  ורד יצחקי

  דירקטורית

חברי ההנהלה