השכרה במרכזים עתידיים

מרכז שם מנהל צור קשר צפי פתיחה
איתי טרקאי מספר טלפון 052-8566116
איתי טרקאי מספר טלפון 052-8566116
איתי טרקאי מספר טלפון 052-8566116
איתי טרקאי מספר טלפון 052-8566116

מרכז

מרכז שם מנהל צור קשר
איתי טרקאי 052-8566116
איתי טרקאי 052-8566116
איתי טרקאי 052-8566116
איתי טרקאי 052-8566116

צפון

מרכז שם מנהל צור קשר

דרום

מרכז שם מנהל צור קשר