השכרה במרכזים עתידיים

לפרטים נוספים גולן איפרגן: 052-3054453
מרכז שטח פנוי מיועד ל
20,000 מ"ר
35,000 מ"ר
23,400 מ"ר
16,500 מ"ר

מרכז

מרכז שם מנהל צור קשר
איתי טרקאי 052-8566116
איתי טרקאי 052-8566116
איתי טרקאי 052-8566116
איתי טרקאי 052-8566116

צפון

דרום