השכרה במרכזים עתידיים

מרכז שטח פנוי שם מנהל צור קשר צפי פתיחה

ביג FASHION יהוד

20,000 מ"ר איתי טרקאי 052-8566116

ביג FASHION גלילות

35,000 מ"ר איתי טרקאי 052-8566116

מרכז

מרכז שטח פנוי שם מנהל צור קשר

ביג FASHION יהוד

20,000 מ"ר איתי טרקאי 052-8566116

ביג FASHION גלילות

35,000 מ"ר איתי טרקאי 052-8566116

צפון

מרכז שטח פנוי שם מנהל צור קשר

דרום

מרכז שטח פנוי שם מנהל צור קשר