השכרה במרכזים עתידיים

מרכז שטח פנוי שם מנהל צור קשר צפי פתיחה
20,000 מ"ר איתי טרקאי מספר טלפון 052-8566116
35,000 מ"ר איתי טרקאי מספר טלפון 052-8566116

מרכז

מרכז שטח פנוי שם מנהל צור קשר
20,000 מ"ר איתי טרקאי 052-8566116
35,000 מ"ר איתי טרקאי 052-8566116

צפון

מרכז שטח פנוי שם מנהל צור קשר

דרום

מרכז שטח פנוי שם מנהל צור קשר