השכרה במרכזים קיימים

לפרטים נוספים גולן איפרגן: 052-3054453
מרכז שטח פנוי מיועד ל
1280 מ"ר משרדים להשכרה, ניתן לחלוקה
234 מ"ר מסחרי, ניתן לחלוקה
120 מ"ר מסחר
5,000 מ"ר משרדים להשכרה, ניתן לחלוקה
110 מ"ר מסחרי
101 מ"ר מסחר/משרדים
176 מ"ר מסחר

מרכז

מרכז שם מנהל צור קשר

צפון

דרום