השכרה במרכזים קיימים

לפרטים נוספים גולן איפרגן: 052-3054453
מרכז שטח פנוי מיועד ל
110 מ"ר משרדים
76-3000 מ"ר משרדים
20 מ"ר מסחר
40-82 מ"ר מסחר
4,000 אחסנה
60-320 מ"ר מסחר/ משרדים
66 מ"ר מסחר
70 מ"ר מסחר
68-101 מ"ר מסחר/משרדים
46-1450 מ"ר מסחר
62 מ"ר מסחר
361 מ"ר מסחר

מרכז

מרכז שם מנהל צור קשר

צפון

דרום