שינוי גודל הכתב הקטן הגדל

חברי הדירקטוריון

 • יהודה נפתלי

  יהודה נפתלי

  יו"ר דירקטוריון

 • איתן בר זאב

  איתן בר זאב

  מנכ"ל ודירקטור

 • דן נפתלי

  דן נפתלי

  דירקטור

 • שרון שוופי

  שרון שוופי

  דירקטורית

 • ברק בן אליעזר

  ברק בן אליעזר

  דירקטור

 • גונן עזריאל (עזרי)

  גונן עזריאל (עזרי)

  דירקטור

 • ישראל יעקבי

  ישראל יעקבי

  דירקטור

חברי ההנהלה

 • חי גאליס

  חי גאליס

  משנה מנכ"ל

  054-5660155
 • אסף נגר

  אסף נגר

  סמנכ"ל כספים

  073-2600410
 • ערן אמציה

  ערן אמציה

  סמנכ"ל ניהול תפעול ושיווק

  052-6177951
 • ארז מילשטיין

  ארז מילשטיין

  סמנכ"ל בינוי והנדסה

  073-2600437
 • עו"ד קרן יכין דורון

  עו"ד קרן יכין דורון

  יועצת משפטית

  073-2600407
 • עו"ד מיקי בר

  עו"ד מיקי בר

  סמנכ"ל פיתוח חו"ל

  052-8139731
 • הילה נוי

  הילה נוי

  מנהל שיווק ארצית

  052-2454652

חברי הדירקטוריון

 • יהודה נפתלי

  יהודה נפתלי

  יו"ר דירקטוריון

 • איתן בר זאב

  איתן בר זאב

  מנכ"ל ודירקטור

 • דן נפתלי

  דן נפתלי

  דירקטור

 • שרון שוופי

  שרון שוופי

  דירקטורית

 • ברק בן אליעזר

  ברק בן אליעזר

  דירקטור

 • גונן עזריאל (עזרי)

  גונן עזריאל (עזרי)

  דירקטור

 • ישראל יעקבי

  ישראל יעקבי

  דירקטור

חברי ההנהלה